Условия за ползване

Като осъществявате достъп до интернет страницата nomer-sms.com, вие приемате описаните по-долу Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия, нямате право да използвате тази уеб страница.

Съдържанието на интернет страницата nomer-sms.com е обект на авторско право. Всички права, включително и тези, които не са споменати изрично, са защитени съгласно нормите на действащото българско законодателство. Разпространението, копирането, предаването, съхранението и всякакви други форми на използване на част или на цялото съдържание на тази уеб страница е абсолютно забранено без изричното писмено съгласие на nomer-sms.com. Разглеждането на съдържнието на интрнет страницата nomer-sms.com и отпечатването на извадки от нея е позволено само за лична употреба, доколкото това не нарушава авторските права на nomer-sms.com.

nomer-sms.com не поема никаква гаранция за това, че интернет страницата ни не съдържа грешки, или че достъпът до нея е непрекъсваем. nomer-sms.com не носи никаква отговорност за преки, непосредствени, косвени, предизвикани, общи, специални или друг вид вреди, претърпени вследствие употребата или невъзможността за употреба на предоставяните от нас услуги. Не се гарантира по никакъв начин достъпността, съдържанието, надеждността или акуратността на тази уеб страница. nomer-sms.com си запазва правото и възможността по всяко време да редактира страницата си и да прекратява достъпа до нея. Възможно е да бъдат изградени връзки от страницата nomer-sms.com към инернет сайтове, които са притежание или се оперират от други страни. В този случай nomer-sms.com не носи никаква отговорност за материалите, които се създвават, публикуват и разпространяват чрез тези сайтове, нито може да контролира тяхното съдържание. Наличието на такава връзка към сайт, който не е на nomer-sms.com, не означава, че nomer-sms.com одобрява самия сайт или продуктите и услугите, които се предоставят от него.

nomer-sms.com не работи с лични данни и не предоставя такива.

Начало   |   Условия за ползване   |   Контакти